Društvo za špediterske, pomorsko-agencijske i spoljnotrgovinske poslove, Bar, Crna Gora +382 30 312 275 +382 30 313 123 info@zensped.co.me

Klijenti špedicije

Osnivači smo agencije Anchor d.o.o, ul. Jovana Tomaševića 39, čija je glavna djelatnost agentura brodova u luci Bar i organizacija prekomorskog transporta, prije svega bukove građe do luka u Izraelu, na Kipru i luka zemalja Atlasa.

To je solidno etablirana firma u Baru, koju čine radnici sa preko 20 godina radnog iskustva u pomorstvu.

Ostali klijenti špedicije

Naši glavni komitenti iz inostranstva su:

MSC - Beograd,
Novi dom - Beograd,
Eurosalon - Beograd,
Loral - Beograd,
Beomark - Beograd,
Kubo - Beograd,
3D Video Sistem - Beograd,
Goga - Beograd,
Home Shop - Čačak,
Internacional CG - Beograd,
HIT - Nova Gorica,
Chargel i td.

 


Glavni komitenti iz Crne Gore su:

Mediteran Shipping - Bar,
Montenegro Bonus - Cetinje,
Di BAR - Budva,
Wtws - Budva,
Odyssee gradnja - Bar,
Enmon - Tivat,
HIT Montenegro - hotel 'Maestral',
Budvanska revijera,
Dendros - Podgorica,
Olio prom i mnogi drugi.

Sistem menadžmenta kvalitetom usklađen sa zahtjevima standarda ISO 9001 izdat od strane SGS-a pod brojem CH 17/0316 garantuje da svoj posao radimo dobro, svaki put na vrijeme i na svakom mjestu!