Društvo za špediterske, pomorsko-agencijske i spoljnotrgovinske poslove, Bar, Crna Gora +382 30 312 275 +382 30 313 123 info@zensped.co.me

Kontakt i osoblje špedicije

Zaposlene u preduzeću "Zenšped Group" d.o.o. odlikuje visok nivo odgovornosti i profesionalnosti u obavljanju svojih poslova čime doprinose ostvarivanju navedenih ciljeva, u skladu sa zacrtanim načelima kompanije.

Tehnički i kadrovski smo osposobljeni da udovoljimo svakom zahtjevu komitenata za uslugama iz domena naše djelatnosti.

Branislav Zenović

Osnivač i generalni direktor
e: branislav@zensped.co.me
m: +382 67 393 299

Radomir Mandić

Direktor špedicije
e: radomir@zensped.co.me
m: +382 67 393 297

Vasilije Zenović

Komercijalni direktor
e: vasilije@zensped.co.me
m: +382 67 226 473

Sistem menadžmenta kvalitetom usklađen sa zahtjevima standarda ISO 9001 izdat od strane SGS-a pod brojem CH 17/0316 garantuje da svoj posao radimo dobro, svaki put na vrijeme i na svakom mjestu!