Društvo za špediterske, pomorsko-agencijske i spoljnotrgovinske poslove, Bar, Crna Gora +382 30 312 275 +382 30 313 123 info@zensped.co.me

Načela kompanije

Obezbjeđenje visokog kvaliteta usluga i zadovoljenje naših korisnika predstavljaju osnovu na kojoj preduzeće "Zenšped Group" d.o.o. gradi svoj poslovni uspjeh i dalji razvoj..

Ciljevi našeg poslovanja zasnivaju se na: ispunjenju realnih zahtjeva i očekivanja korisnika naših usluga uz poštovanje zakonskih propisa, neprekidnom nastojanju da poboljšavamo efektivnost sistema menandžmenta kvalitetom u cilju poboljšanja kvaliteta naših usluga tj. najbržeg i najkvalitetnijeg protoka robe i očuvanja kvaliteta robe u svim fazama pružanja usluge, primjeni stečenog znanja i iskustva kao i pozitivne poslovne prakse u procesu pružanja usluga, uspostavljanju i održavanju dugoročnih partnerskih odnosa sa našim podisporučiocima, proširivanju tržišta usluga u zemlji i inostranstvu.

Vrhunskom profesionalnošću i odgovornošću u obavljanju svojih poslova svi zaposleni u preduzeću "Zenšped Group" d.o.o. doprinose ostvarivanju iskazanih ciljeva.

Sistem menadžmenta kvalitetom usklađen sa zahtjevima standarda ISO 9001 izdat od strane SGS-a pod brojem CH 17/0316 omogućava nam da svoj posao radimo dobro, svaki put na vrijeme i na svakom mjestu!

"Zenšped Group" d.o.o.
Vlasnik firme
Branislav Zenović

Sistem menadžmenta kvalitetom usklađen sa zahtjevima standarda ISO 9001 izdat od strane SGS-a pod brojem CH 17/0316 garantuje da svoj posao radimo dobro, svaki put na vrijeme i na svakom mjestu!