Društvo za špediterske, pomorsko-agencijske i spoljnotrgovinske poslove, Bar, Crna Gora +382 30 312 275 +382 30 313 123 info@zensped.co.me

O kompaniji

Zenšped group d.o.o. je društvo za špediterske, pomorsko-agencijske, spoljnotrgovinske poslove sa ograničenom odgovornošću. Pored glavne djelatnosti firme međunarodne pomorske špedicije, društvo je razvilo kontinentalnu špediciju, špediciju vezanu za sajamske poslove, špediterske poslove carinjenjenja robe i organizacije suvozemnog i multimodalnog transporta, posredovanja kod zaključivanja brodskog prostora, consulting kod spoljnotrgovinskog poslovanja i ostale usluge iz domena registracije društva.

Upravna i glavna filijala firme Zenšped group d.o.o. je u Baru.

Glavna filijala je podijeljena na tri cjeline i to na:

  • Spoljnu službu u Luci Bari i Port of Adria Bar koja je zadužena za nadzor nad ukrcajem/ iskrcajem, uskladištenjem/ iskaldištenjem roba na području Luke Bar
  • Carinsku službu koja obavlja poslove carinjenja robe na Carinskim Ispostavama Putnički Terminal Bar, Slobodna carinska zona Bar i CI Bar
  • Komercijalno-referentsku službu koja vrši komercijalnu obradu špediterskog tržišta.


Firma ima 12 zaposlenih sa dugogodišnjim radnim iskustvom. Tehnički i kadrovski smo osposobljeni da udovoljimo svakom zahtijevu naših komitenata za uslugama iz domena naše djelatnosti.

Kvalitet naše organizacije i izvršenja posla je potvrđen sertifikatom ISO9001, izdatim od strane SGS-a pod brojem CH 17/0316

Poslovi koje konstantno radimo su organizacija pomorskog prevoza i špedicije u izvozu/ uvozu bukove rezane građe, sječke, opreme za trafostanice, šećera, naftnih derivata , južnog voća, povrća, rude cinka i olova, metalnog otpada, kafe, alkoholnih pića, kontejnere, kao i kompletno snadbijevanje više hotela.

Specijalizovani smo za strana ulaganja, izvođenje radova na rekonsrukciji hotela kao i organizaciju prihvata i otprema roba i opreme preko Luke Bar i POA Bar, rad u Slobodnoj Zoni Luke Bar …

Sistem menadžmenta kvalitetom usklađen sa zahtjevima standarda ISO 9001 izdat od strane SGS-a pod brojem CH 17/0316 garantuje da svoj posao radimo dobro, svaki put na vrijeme i na svakom mjestu!