Друштво за шпедитерске, поморско-агенцијске и спољнотрговинске послове, Бар, Црна Гора +382 30 312 275 +382 30 313 123 info@zensped.co.me

Zenšped group

Ми смо друштво за шпедитерске, поморско-агенцијске, спољнотрговинске послове са ограниченом одговорношћу Зеншпед груп д.о.о. Бар.

Поред главне дјелатности фирме међународне поморске шпедиције, друштво је развило континенталну шпедицију, шпедицију везану за сајамске послове, шпедитерске послове царињењења робе и организације сувоземног и мултимодалног транспорта, посредовања код закључивања бродског простора, цонсултинг код спољнотрговинског пословања и остале услуге из домена регистрације друштва.

Управна и главна филијала фирме Зеншпед груп д.о.о. је у Бару.

О компанији

Фирма има 12 запослених са дугогодишњим радним искуством. Технички и кадровски смо оспособљени да удовољимо сваком захтијеву наших комитената за услугама из домена наше дјелатности.
Детаљније

Услуге

Извршавамо све налоге коминтената при увозу/извозу роба преко Луке Бар. Организујемо отпрему/прихват збирних и камионских пошиљки у увозу и извозу путем линијских трајектних линија из Бара за италијанске луке Бари, Анкона, словеначке и хрватске луке и обратно.
Детаљније

Начела компаније

Обезбјеђење високог квалитета услуга и задовољење наших корисника представљају основу на којој предузеће "Zenšped Group" д.о.о. гради свој пословни успјех и даљи развој..
Детаљније

Клијенти

Списак релевантних клијената наше шпедиције.
Детаљније
Sistem menadžmenta kvalitetom usklađen sa zahtjevima standarda ISO 9001 izdat od strane SGS-a pod brojem CH 17/0316 garantuje da svoj posao radimo dobro, svaki put na vrijeme i na svakom mjestu!