Друштво за шпедитерске, поморско-агенцијске и спољнотрговинске послове, Бар, Црна Гора +382 30 312 275 +382 30 313 123 info@zensped.co.me

Начела компаније

Обезбјеђење високог квалитета услуга и задовољење наших корисника представљају основу на којој предузеће "Zenšped Group" д.о.о. гради свој пословни успјех и даљи развој..

Циљеви нашег пословања заснивају се на: испуњењу реалних захтјева и очекивања корисника наших услуга уз поштовање законских прописа, непрекидном настојању да побољшавамо ефективност система менанџмента квалитетом у циљу побољшања квалитета наших услуга тј. најбржег и најквалитетнијег протока робе и очувања квалитета робе у свим фазама пружања услуге, примјени стеченог знања и искуства као и позитивне пословне праксе у процесу пружања услуга, успостављању и одржавању дугорочних партнерских односа са нашим подиспоручиоцима, проширивању тржишта услуга у земљи и иностранству.

Врхунском професионалношћу и одговорношћу у обављању својих послова сви запослени у предузећу " Zenšped Group" д.о.о. доприносе остваривању исказаних циљева.

Систем менаџмента квалитетом усклађен са захтјевима стандарда ИСО 9001 издат од стране СГС-а под бројем ЦХ 17/0316 омогућава нам да свој посао радимо добро, сваки пут на вријеме и на сваком мјесту!

" Zenšped Group" д.о.о.
Власник фирме
Бранислав Зеновић

 

Sistem menadžmenta kvalitetom usklađen sa zahtjevima standarda ISO 9001 izdat od strane SGS-a pod brojem CH 17/0316 garantuje da svoj posao radimo dobro, svaki put na vrijeme i na svakom mjestu!