Друштво за шпедитерске, поморско-агенцијске и спољнотрговинске послове, Бар, Црна Гора +382 30 312 275 +382 30 313 123 info@zensped.co.me

Услуге

Извршавамо све налоге коминтената при увозу/извозу роба преко Луке Бар.

Организујемо отпрему/прихват збирних и камионских пошиљки у увозу и извозу путем линијских трајектних линија из Бара за италијанске луке Бари, Анкона, словеначке и хрватске луке и обратно.

Обављамо и послове и континенталне авио шпедиције у домаћем и међународном промету роба.

Специјализовани смо за сајамске послове а нарочито код реализације сајамских приредби Јадранског сајма у Будви, као и за организацију и извођење радова страних извођача на територији Републике Црне Горе, за привремени увоз опреме и посредовање у спољнотрговинском послу.

Поред главне дјелатности фирме · међународне поморске шпедиције, друштво је развило:

  • страна улагања и остале услуге из домена регистрације друштва,
  • царинско посредовање и ослобађање од плаћања царине,
  • контејнерски превоз,
  • континенталну шпедицију,
  • шпедицију везану за сајамске послове, локо шпедицију,
  • шпедитерске послове царињења робе и организације сувоземног и мултимодалног транспорта,
  • посредовања код закључивања бродског простора,
  • Consulting код спољнотрговинског пословања, привременог увоза
     

 

Sistem menadžmenta kvalitetom usklađen sa zahtjevima standarda ISO 9001 izdat od strane SGS-a pod brojem CH 17/0316 garantuje da svoj posao radimo dobro, svaki put na vrijeme i na svakom mjestu!