Друштво за шпедитерске, поморско-агенцијске и спољнотрговинске послове, Бар, Црна Гора +382 30 312 275 +382 30 313 123 info@zensped.co.me

Контакт

Запослене у предузећу "Зеншпед Гроуп" д.о.о. одликује висок ниво одговорности и професионалности у обављању својих послова чиме доприносе остваривању наведених циљева, у складу са зацртаним начелима компаније.

Технички и кадровски смо оспособљени да удовољимо сваком захтјеву комитената за услугама из домена наше дјелатности.

Бранислав Зеновић

Оснивач и генерални директор
e: branislav@zensped.co.me
m: +382 67 393 299

Радомир Мандић

Директор шпедиције
e: radomir@zensped.co.me
m: +382 67 393 297

Василије Зеновић

Комерцијални директор
e: vasilije@zensped.co.me
m: +382 67 226 473

Sistem menadžmenta kvalitetom usklađen sa zahtjevima standarda ISO 9001 izdat od strane SGS-a pod brojem CH 17/0316 garantuje da svoj posao radimo dobro, svaki put na vrijeme i na svakom mjestu!