Oglas Za Posao Carinski Referent2

Oglas za posao Carinski referent

Ako tražite dinamičan i izazovan posao, timski ste igrač otvoren za razvoj svojih vještina, ovo je prava prilika za vas. 

Zenšped tim traži podršku u sektoru Carinskog poslovanja na poziciji Carinski referent.

Tražimo pojačanje!
Priključi se ZenŠped timu.

Kompanija Zenšped Group pruža savete i realizuje usuge i u najsloženijim poslovima, posebno u oblasti organizacije pomorskog prevoza i špedicije prilikom izvoza i uvoza najrazličitijih roba, a izrasla je iz jedne od prvih privatnih inicijativa u regionu još 1992. godine. Uspešna saradnja sa većinom klijenata traje više od deset godina, a sa nekima i od samog osnivanja kompanije, što ukazuje na dugoročne partnerske odnose i međusobno poverenje. Najviši kvalitet usluga proizilazi iz apsolutne posvećenosti poslu i spremnosti tima da kontinuelno unapređuje svoja znanja, kako bi sigurno i pouzdano realizovao i najsloženie zadatke.
Zenšped tim sada traži novog kolegu, sa kojim će da dijeli iste vrijednosti, za rad u sektoru Carinsko poslovanje na poziciji Carinski referent.

Opis posla

 • Obavlja komunikaciju prema klijentu prema procedurama pružanja usluge carinjenja
 • Pribavlja potrebnu dokumentaciju u cilju izdavanja naloga za carinjenja
 • Priprema dokumentaciju neophodnu za stavljanje robe u carinski postupak
 • Dostavlja nalog za rad sa pripadajućom dokumentacijom nadležnoj carinskoj ispostavi
 • Priprema ili koordiniše sa drugim operativnim sektorima obezbeđivanje ostale prateće dokumentacije za carinjenje
 • Kreira zahteve za inspekcijske poslove (po potrebi specifikacije) i pribavlja prateću dokumentaciju
 • Izrađuje dokumentaciju za carinjenje – JCI
 • Priprema ili koordiniše obezbeđivanje ostale prateće dokumentacije za carinjenje
 • Prima i analizira nalog za carinsko zastupanje
 • Pribavlja dozvole raznih inspekcijskih službi (sanitarnih, tržišnih i slično)
 • Komunicira i koordiniše rešavanje eventualnih problema u postupku sa KAM, KSM ili strateškim klijentom
 • Predaje neophodnu dokumentaciju i komunicira sa predstavnicima carine u vezi postupka carinjenja
 • Preuzima i proverava potrebnu dokumentaciju od vozača, KAMa, KSM, skladišta, klijenta
 • Prisustvuje pregledu robe
 • Priprema i dostavlja informacije za fakturisanje
 • Ažurira informacioni sistem po obavljenom poslu

Uslovi

 • Minimum 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Poželjno posedovanje agenture za licenciranog carinskog zastupnika
 • Minimum IV stepen stručne spreme
 • Poznavanje osnova rada na računaru
 • Poželjno znanje engleskog jezika – osnovni nivo

Prijave i CV biografije možete poslati na email adresu: info@zensped.me